Förvaltnings AB Kronopark

Ett fastighets- och värdepappersbolag

[rev_slider finans]

  • Aktiv värdepappershandel med en placeringshorisont på upp till sex månader
  • Finna intressanta och undervärderade aktier som på upp till sex månader skall utveckals bättre än OMX 30
Ägarandel 100%
Omsättning ca 25 MSEK
Antal anställda 0 personer
Back to Top