Urval av viktiga händelser genom åren

1990 – Lectica AB grundas
1991 – Stafettläkare i Dalsland
1992 – Redovisningsbyrå startas
1993 – Grundar Tellus Leasing AB, sålt till PEAb-sfären 1996
1994 – Grundar TjänsteGruppen i Malmö AB, sålt till WM-data 1998
1995 – Grundar Call X Marketing, sålt till Previa 2009
1995 – Grundar agenturbolaget Luxoro AB
1996 – Grundar VatRefund International
1997 – Avyttrar inkassobolag till Marginalen AB.
1998 – Startar Stureplanslinken som bifirma
2001 – Investerar i Elevate AB som namnändrar till NGS Group AB
2002 – Grundar Stureplanskliniken AB
2003 – Akitekapital 3 MSEK
2006 – Etablerar kliniker i Göteborg, Malmö, Köpenhamn
2007 – Förvärvar fastighetsbolag som säljs 2009
2008 – Stureplansklinken utses till Gasell och finns på framsidan av DN
2009 – Förvärvar Exoro Aps
2010 – Substansvärdet överstiger 20 MSEK
2011 – Lectica erhåller AAA-rating
2012 – Avyttrar VatRefund International AB
2015 – Förvärvar Läkarresurs FA Rekryt AB
2015 – Lectica AB blir huvudägare i Kilimanjaro som namnändrar till Hedera Group AB
2015 – Dotterbolaget Hedera Group ansöker om notering på Nasdaq First North
2016 – Hedera Group AB förvärvar Pridoc Bemanning och Svensk Läkartjänst Lil AB
2016 – Lectica AB förvärvar 9% i Stureplanskliniken AB och äger nu åter 100%
2016 – Förvärvar aktiepost i Orasolv AB
2016 – Säljer innehavet i eLär
2017 – Dotterbolaget Kronopark säljer hela fastighetsinnehavet i Idre
2017 – Lectica ökar innehavet i Orasolv till 13,5 % och är huvudägare
2017 – Lectica blir huvudägare i Orasolv, noterat på Nasdaq
2018 – Hedera Group AB förvärvar Baehrendtz & Haeger AB
2018 – Hedera Group AB förvärvar Ambio Helse AB
2018 – Säljer hela innehavet i Orasolv
2018 – Hedera Group AB förvärvar AddUs Care
2018 – Hedera Group utser Maria Nordin till VD
2018 – Bertil Haglund väljs till styrelseordförande i Hedera Group AB
2019 – Hedera Group genomför en företrädesemission på 16 MSEK
2019 – Hedera Group förvärvar Assistanspoolen som omsätter 125 MSEK
2020 – Johan Sandström tillträder som VD för Hedera Group
2020 – Hedera Group förvärvar Medidoktor Norden
2020 – Lectica förvärvar Marja Entrich

Back to Top