Bumbee Labs

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö. Besöksflödena mäts anonymiserat och inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen.

Ägarandel 1,7 %
Omsättning ca 8 MSEK
Back to Top